ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565รอบที่ 1 โควตา Portfolio 
    รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 รับตรงรอบสุดท้าย/Portfolio)