เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บทความ แหล่งเรียนรู้ :: Knowledge

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินยืมที่เป็นค่าใช้จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร จากงบประมาณรายจ่าย หรือเงินนอกงบประมาณ
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินยืมที่เป็นค่าใช้จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร จากงบประมาณรายจ่าย หรือเงินนอกงบประมาณ

18 ส.ค. 2565 0 74

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินยืมที่เป็นค่าใช้จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร จากงบประมาณรายจ่าย หรือเงินนอกงบประมาณ

1
^